Faglige organisationer

Det kan være fristende at spørge – hvorfor man ikke bare kan nøjes med en a-kasse og derigennem blive berettiget til dagpenge lige efter, man er færdig med studiet? Vil man imidlertid være sikret ”den rigtige løn”, juridisk hjælp og vejledning i tilfælde af f.eks. stress, mobning på arbejdspladsen eller lignende problemer med forholdene på arbejdspladsen – er en fagforening et godt supplement til a-kassen.

Hvad gør en fagforening?

Fagforeningen arbejder for at sikre dets medlemmer får de rigtige løn- og arbejdsforhold, ikke kun når man er færdig på studiet, men også i forbindelse med studiejob. Gennem flere hundrede år har de faglige organisationer kæmpet for lønmodtageres rettigheder, hvilket ses som en af årsagerne til, at danskere i dag kan nyde godt af betalt ferie og barselsorlov.

I dag hjælper fagforeninger deres medlemmer med bl.a. lønforhandlinger, bistand og rådgivning under dialog med arbejdsgivere. Fagforeningerne arbejder endvidere for at sikre et trygt arbejdsmiljø både fysisk og psykisk, tilbyde opkvalificeringskurser og faglig sparring til medlemmer.

Som ny på arbejdsmarkedet kan det f.eks. være en god idé at gøre brug af en fagforening i forbindelse med ansættelseskontrakten. Fagforeningen kan hjælpe med at vurdere om løn og arbejdsforhold er i orden, så man ikke bliver snydt eller pludseligt har skrevet under på en helt urimelig kontrakt med f.eks. nogle urimelige arbejdsforhold.

Forskellen på de røde og gule fagforeninger

Når man skal vælge sin fagforening, er det en god idé altid at sætte sig ind i de forskellige organisationers faglige orientering og målgruppe. Her sondres ofte mellem de såkaldte røde- og gule fagforeninger.

De røde fagforeninger er den gruppe af etablerede fagforeninger, der arbejder under LO, FTF og AC- organisationerne. Disse fagforeninger henvender sig ofte til specifikke lønmodtagerfag (akademikere, jurister/økonomer, håndværkere/ufaglærte, sygeplejersker/læger, kontoruddannede osv.). Indenfor de røde fagforeninger gælder der ofte en række fastsatte overenskomster for løn og arbejdsforhold, ligesom der oftest vil være tilknyttet en tillidsrepræsentant i den enkelte virksomhed, der ligeledes arbejder for, at overenskomsterne bliver overholdt.

De gule fagforeninger sondrer ikke mellem arbejdsgiver, selvstændige og lønmodtager ej heller mellem forskellige fag og brancher. De gule fagforeninger vil ofte være politisk uafhængige – modsat de røde, men kan, som for eksempel Krifa/Kristelig Fagforening, godt arbejde ud fra et specifikt værdisæt, ideologi eller menneskesyn. Hvor de røde fagforeninger arbejder med udgangspunkt i et generelt sæt af overenskomster, vejleder de gule ofte mere på et individuelt plan. De gule fagforeninger er i konkurrence med de røde, hvorfor du ofte vil kunne få en billigere forsikring ved en gul fagforening, hvis den fælles overenskomst og tillidsrepræsentant er mindre vigtig for dig.

Det vigtigste er, at man vælger den fagforening, der opfylder ens personlige behov bedst mulig.