A-kasser

I mere end 100 år har a-kasserne eksisteret for at tage vare på de arbejdsløse, der pludselig står uden arbejde og fast indkomst. Oprindelig kendt som arbejdsløshedskasse, nu bare a-kasse, kan disse statsstøttede organisationer stadig findes overalt i Danmark. Skulle uheldet være ude og står man pludselig uden den sædvanlige jobsikkerhed, står a-kassen klar til at udbetale dagpenge, mens man er arbejdsløs. Nogle gange er a-kasser forbundet med en fagforening, hvor man kan blive medlem af begge under samme organisation. A-kassen behandler dagpengesager, mens fagforeningen tager sig af forhandlinger om løn, bedre vilkår og ansættelsesforhold. Fagforeningen kan også hjælpe med juridiske spørgsmål og vejledning, hvis man er blevet dårligt behandlet på en arbejdsplads. Det er en personlig vurdering, om man har brug for både a-kasse og fagforening.

A-kasse CVR-nr Medlemstal Trend Pris pr.mnd.
Fagligt Fælles Forbunds A-kasse – 3F20815116225701-3.8%513 kr
Akademikernes A-kasse – AAK18194686215351+8.0%444 kr
HK/Danmark A-kasse55373612180375-1.9%499 kr
Kristelig A-kasse – KRIFA40081011161667-4.3%492 kr
ASE – A-kassen for Selvstændige Erhvervsdrivende59568116143929-3.8%527 kr
FOA A-kasse – Fag og Arbejde46024516143753 -4.7%510 kr
FTF – Funktionærernes og Tjenestemændenes A-kasse55664528130870+1.1%457 kr
Det Faglige Hus A-kasse26820146130024+12.7%479 kr
Lederne A-kassen LH56995811117145+4.1%469 kr
DSA – Din Sundhedsfaglige A-kasse1292748791196+2.6%442 kr
Min A-kasse7261911084191-4.5%464 kr
Lærernes A-kasse7540151570055-2.3%466 kr
Dansk Metal A-kasse – Metalarbejdernes1266591165379-3.0%506 kr
MA – Magistrenes a-kasse2112701964332+3.0%489 kr
BULP A-kasse – pædagoger og klubfolk5490461457025+0.1%449 kr
CA a-kasse – for ledere og økonomer1063120351746+6.6%489 kr
Socialpædagogernes A-kasse – SL6314022834144-1.7%463 kr
A-kassen Frie6255661723784+4.0%486 kr
Journalistik, Kommunikation & Sprog A-kasse – AJKS8534001822763 +2.6%459 kr
Teknikernes A-kasse – TAK1188681722423-2.9%501 kr
El-fagets A-kasse2016311920461 -1.4%514 kr
Dana uafhængig A-kasse8210611116754-22.3%486 kr
Fødevareforbundet NNFs A-kasse2203051515734-3.8%505 kr
Byggefagenes A-kasse – BFA6296851614871-2.2%511 kr

 

A-kasse – hvorfor?

For at opnå fordelen ved dagpenge, skal man blive medlem af en a-kasse, før man står uden job og betale det månedlige kontingent. Alt efter hvor hurtigt, man bliver opsagt, begynder man at modtage dagpenge af a-kassen, såfremt visse kriterier er opfyldt. Man skal melde sig ledig på jobnet.dk og fortsat stå til rådighed på arbejdsmarkedet. Man kan altså ikke få dagpenge, hvis man går arbejdsløs i en kort periode, hvor man skifter job, hvis man starter egen virksomhed, eller hvis man for eksempel går på efterløn. Er man ikke medlem af en a-kasse, kan man søge kontanthjælp. Denne administreres af kommunen.

Hvem kan blive medlem?

Man kan blive medlem af en a-kasse, når man fylder 18 år og er aktiv på jobmarkedet. Dette gælder for lønmodtagere, selvstændige, studerende og lærlinge/elever samt nyuddannede. Forskellige a-kasser har forskellige profiler, såsom Akademikernes, Lærernes eller FOA, men de tværfaglige a-kasser er for alle, og et specifikt erhverv er ikke påkrævet. I Danmark er det let og nærmest omkostningsfrit at skifte a-kasse.

Røde a-kasser

De klassiske a-kasser er de såkaldte røde a-kasser, som er forbundet til de røde fagforeninger. Disse traditionelle fagforeninger er typisk lidt dyrere at være medlem af, men de tilbyder også en højere overenskomst, som afgør faktorer såsom lønsatser, arbejdstid, pension, feriedage med videre. Et eksempel på en meget etableret fagforening er 3FA med omkring 300.000 medlemmer. Her tilbydes både fagforening og a-kasse.

Gule a-kasser

Som en konkurrent til de traditionelle fagforeninger, er de gule a-kasser opstået gennem de senere år. Disse tilbyder en lignende service som de røde, men til en anden pris. Nogen mener, at der er mindre fokus på fællesskabet i de gule fagforeninger, og at de ikke tilbyder helt samme sikkerhedsnet. Til gengæld er de en billigere løsning. Den mest kendte af disse er Kristelig Fagbevægelse. Valget mellem en rød eller en gul a-kasse vil typisk afhænge af ens økonomiske-, ideologiske- og politiske overbevisning.