Arbejdsløshedsforsikring

En arbejdsløshedsforsikring kommer forsikringstager til gode, når vedkommende har mistet sit arbejde eller lige er blevet færdigudannet og endnu ikke har fået arbejde. De fleste er medlem af en a-kasse, der fungerer som deres arbejdsløshedsforsikring. I tilfælde af, at man bliver arbejdsløs vil forsikringen blandt andet sikre, at man har ret til at få udbetalt dagpenge. For at kunne få udbetalt dagpenge, skal man opfylde en række krav. Herunder kan der være tale om krav til f.eks. antal måneder, man har været medlem af den pågældende arbejdsløshedsforsikring eller i hvor lang en periode, man havde sit tidligere arbejde. Kravene kan variere afhængigt af, hvilken arbejdsløshedsforsikring, man vælger.

I nogle lande er det obligatorisk at have en arbejdsløshedsforsikring, hvorimod det i Danmark er frivilligt, hvorvidt man ønsker at være tilknyttet en arbejdsløshedsforsikring eller ej. A-kassen som en arbejdsløshedsforsikring er ikke et nyt fænomen i Danmark, faktisk stammer den helt tilbage fra 1800-tallet. Dengang var a-kasserne privatstyret, men dette blev ændret markant i start 1900-tallet, hvor staten gik ind og anerkendte a-kasserne. I dag finansieres a-kasserne af medlemmernes bidrag samt arbejdsgiverbidrag, mens størstedelen bliver dækket af staten. Ud over a-kasserne er der som nævnt andre mere private arbejdsløshedsforsinkeringer, som man kan benytte som et supplement til f.eks. dagpenge.

Brugen af a-kasse som arbejdsløshedsforsikring kan imidlertid ikke altid rubriceres ens. Der er nemlig en lang række forskellige former for a-kasser. Nogle retter sig specifikt og således mere snævert mod en bestemt branche, hvor andre favner flere forskellige brancher og uddannelser. Det kan derfor betale sig at undersøge, hvilken a-kasse, der passer bedst til en og derved kan tilbyde det bedste inden for den profession, man har. Der er en lang række grunde til, hvorfor det kan betales sig at have en arbejdsløshedsforsikring. Størstedelen af a-kasserne tilbyder løbende kurser og vejledning, som kan være brugbare i ens jobsøgning. Derudover kan man også få tilbud om for eksempel billigere indboforsikring og ulykkesforsikring.

Hvert medlem betaler kontingent for at være medlem af en a-kasse. Denne pris varierer alt efter, hvilken a-kasse man er medlem af. Det kan være en fordel at melde sig ind i en a-kasse, mens man er studerende, da det ofte er gratis at være medlem af en a-kasse i studieperioden. Har man f.eks. været medlem mindst ét år i ens studieperiode, har man ret til dagpenge lige efter endt uddannelse. Såfremt dette ikke er tilfældet for den pågældende, skal man mindst have haft et fuldtidsarbejde i et år, før man kan modtage dagpenge.

Bliver man arbejdsløs, kan det altså betale sig at være medlem af en arbejdsløshedsforsikring, der kan garantere en, at man står langt bedre, end hvis man ikke er medlem af en og hjælpe en til at finde nyt arbejde!