Dagpenge fra arbejdsløshedskassen

Arbejde giver indkomst, der gør det muligt at leve godt og økonomisk sikkert i Danmark. Dagpengesystemet gør det muligt at opretholde en sikker livsstil, også uden job, men det kræver medlemskab af en arbejdsløshedskasse. For den bedste beskyttelse bør du også overveje en lønsikring, der vil hjælpe dig med at beholde mere af din indtægt, hvis du bliver arbejdsløs.

 

Find din a-kasse og vælg den rigtige fagforening

På arbejdsløshedskasse.dk kan du lige nu finde en komplet oversigt over 24 a-kasser, lønsikringer og 50 fagforeninger. Vores service er gratis og hjælper lønmodtager og selvstændige erhvervsdrivende med at sammenligne flere forskellige arbejdsløshedskasser med hinanden. Vores hjemmeside giver dig oplysninger om, hvad der kræves for medlemskab, dagpengesatser, og hvad hver forsikring koster pr. måned.

Arbejdsløshedskasse

Statistik over medlemmer
Antal danske a-kasser: 24 st
Total: 2 251 885
Største: 243 109 (3F)
Mindste: 14 871 (BFA)
Det gennemsnitlige antal: 93 828
Den største procentvise stigning 2018-2019: Det Faglige Hus voksede med 12.7% og samlede 14.669
flere medlemmer.
Største tab 2018-2019: Dana gik tilbage med -22.3% og mistede 4.795 medlemmer.
Statistik a-kassekontingent
Maksimalgebyr: 591 kr pr.mnd. (Dana)
Minimumgebyr: 438 kr pr.mnd. (DSA)
Det gennemsnitlige gebyr: 483 kr pr.mnd.

Opdateret 2020/02/04. Data om antallet af medlemmer er baseret på data fra 2019, og statistikker om medlemskabsgebyrer er fra 2019. Vi bruger oplysninger fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering – STAR.

Medlemsudvikling 2005-2019

Arbejder du på den anden side af Øresund? Fackforbunden.se hjælper dig med at finde fagforeninger i Sverige.

En uafhængig tjeneste

Med en hurtig søgning får du flere forskellige forslag om medlemskab, der passer med dit erhverv. Denne hjemmeside drives selvstændigt og uden direkte indflydelse fra arbejdsløshedskasser, fagforeninger eller enkelte forsikringsselskaber. Mere om os.