Arbejdsløshedsdagpenge

At stå uden arbejde efter en fyring kan være frustrerende. Især hvis man står i en situation, hvor man ikke er sikret økonomisk, og derfor ikke har mulighed for at betale de faste udgifter. Det er altafgørende at sikre sig imod arbejdsløshed, mens man er i arbejde. Har man først mistet jobbet uden at have tegnet en arbejdsløshedsforsikring, er man ikke berettiget til at modtage dagpenge. Havner man i denne situation er det eneste, man kan gøre er at gå ned på det lokale jobcenter og ansøge om at modtage kontanthjælp.

Mens man er i arbejde

Der er helt specifikke regler, der er gældende, når en a-kasse skal udbetale arbejdsløshedsdagpenge, og det kan her betale sig at have styr på betingelserne, inden man står uden arbejde og dermed også uden indtægt. Når man melder sig ind i en a-kasse for at forsikre sig under en periode med arbejdsløshed, er man ikke forsikret med det samme. Har man for eksempel ikke meldt sig ind, da man studerede, skal man have været medlem af a-kassen i mindst et år og samtidig have været beskæftiget som lønmodtager i mindst 1.924 timer inden for de seneste tre år, hvis man er fuldtidsforsikret.

Når arbejdsløshed indtræffer

Havner man i en periode med arbejdsløshed, er der også nogle krav til den ledige, som skal opfyldes, for at man kan få dagpenge. Først og fremmest skal man registrere sig som arbejdssøgende i sit lokale jobcenter allerede den første dag, man er uden arbejde. Dette gør man ved at møde op i jobcentret og melde sig ledig. Det kan også gøres ved, at man opretter sig som bruger på jobnet.dk via NEM ID og på denne måde melder sig ledig.

Efter at man har meldt sig ledig, er det et krav, at man står til rådighed for arbejdsmarkedet fra første ledighedsdag. At være til rådighed for arbejdsmarkedet indebærer, at man som ledig er aktivt jobsøgende og kan dokumentere, hvilke job man har søgt, hvis man bliver bedt om at fremvise dokumentation. Det er også et krav, at man skal kunne tage et arbejde med dags varsel. Man må derfor ikke være længere væk fra sin bopæl, end at man kan møde på arbejde den efterfølgende dag.

Mens man er ledig, er det et krav, at man skal tjekke jobforslag i onlinesystemet mindst en gang hver syvende dag. Man skal også have et fyldestgørende og godkendt CV senest to uger efter, at man har tilmeldt sig som ledig i jobcentret.

Det er altid den lediges ansvar at leve op til de krav og regler, som a-kassen stiller. Gør man ikke det, kan a-kassen afmelde en som jobsøgende, og så mister man retten til ydelser.

Dagpengesatser 2018

Dagpengesats Deltidsforsikret Fuldtidsforsikret
Dagpenge, lønmodtagere 12.422 kr/mån 18.633 kr/mån
Dimittend (med forsørgelsespligt) 10.186 kr/mån 15.279 kr/mån
Dimittend (uden forsørgelsespligt) 8.882 kr/mån 13.323 kr/mån
Ungesats (50 pct. sats) 6.211 kr/mån 9.317 kr/mån
Dagpenge, selvstændige Mindstesats Maksimal sats
15.279 kr/mån 18.633 kr/mån