Skift medlemskab a-kasse

Når man overvejer forskellige a-kasser er det naturligvis meget vigtigt, at man er opmærksom på både kontingent og udbetalte dagpenge. Men det er ikke det eneste. De ydelser og services som ens a-kasse tilbyder spiller også en vigtig rolle. Nogle a-kasser tilbyder for eksempel mange arrangementer.

A-kassen er ikke kun for at hjælpe en i arbejde igen, når man er blevet arbejdsløs, men også for at holde sig opdateret om udviklingen i et bestemt fag eller branche. Det er derfor en god ide at sammenligne de forskellige a-kasser, der er relevante for netop ens behov og sørge for, at man er medlem af lige netop den, der har de bedste tilbud og bedst opfylder ens behov. Skulle man opdage, at ens nuværende a-kasse faktisk ikke er den bedste udbyder på området, er det også ganske let at skifte til en ny a-kasse.

Mange skifter ikke a-kasse, fordi det virker besværligt, og fordi de er nervøse for at miste den anciennitet, de har optjent i deres nuværende a-kasse, men hvis bare man følger en række enkle trin, er det ganske uproblematisk at skifte til en anden a-kasse. Der kan være forskellige regler fra den ene a-kasse til den anden, men som hovedregel bør man blot kontakte den nye a-kasse, som man ønsker at skifte til og forklare dem situationen. Herefter vil de klare de formelle procedurer forbundet med at skifte a-kasse. De mere besværlige, praktiske og juridiske aspekter af et a-kasse skift er altså ikke ens hovedpine. I langt de fleste tilfælde kan man bede om at skifte a-kasse med det samme, men der vil være en behandlingsperiode, inden skiftet er endeligt. Dette tidsrum varierer i længde. Ofte vil den nuværende a-kasse have en opsigelsesfrist, som skal overholdes, inden man er endeligt overført til den nye a-kasse.

Der er altså ingen grund til at vente, hvis man har fundet en a-kasse, som er en bedre løsning, eller hvis man eventuelt er utilfreds med sin nuværende a-kasse af andre grunde, for det kan tage lidt tid inden skiftet er endeligt og officielt.

Det er naturligvis meget vigtigt, at ancienniteten hos den nuværende a-kasse overføres til den nye a-kasse, som man ønsker at skifte til. Det er derfor altid en god idé først at kontakte en rådgiver hos den nye a-kasse og sørge for, at man får gennemgået alle tvivlsspørgsmål. Hvis ikke ancienniteten flyttes med til den nye a-kasse, vil man altså skulle starte forfra med sin optjeningsperiode. Dette kan få store og negative konsekvenser, hvis man pludselig bliver arbejdsløs. Spørgsmålet om anciennitet er derfor muligvis det absolut vigtigste man kan stille, når man overvejer at skifte til en ny a-kasse.